Đời sống muốn đưa ra chọn lựa tốt thì cần phải chuẩn bị điều gì?

Vừa rồi chúng ta đã nhắc đến chọn lấy giáo dục. Chọn lựa hiện tại của bạn không chỉ ảnh hưởng đến bạn, mà còn có thể ảnh hưởng người cả nhà của bạn. Không chỉ người nhà của bạn mà con cháu nhiều đời đều sẽ bị ảnh hưởng.

Quý vị thân mến! Người nào đã từng nghĩ rằng quyết định của ta sẽ ảnh hưởng đến con cháu xin đưa tay lên? Nào, chúng ta vỗ tay khích lệ những bạn hữu này! Nhân sinh giống như đánh một ván cờ. Nếu như suy nghĩ của chúng ta mỗi bước đi đều đắn đo, vậy thì mỗi bước đi của chúng ta sẽ không thể định.

Nếu như chúng ta đánh cờ, có thể xem thấy một trăm bước nên đi thế nào, hai trăm bước hoạch định như thế nào, thì đời sống của con cái bạn sẽ qua được thung dung, đời sống của con cái bạn cũng sẽ đi được cao hơn, xa hơn.

which choice

Cho nên ngay khi họ suy nghĩ rằng chọn lựa của họ sẽ ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp và họ tin tưởng giáo dục đời này của mình thì họ sẽ rất là cẩn thận, sẽ rất là dụng tâm, bởi vì họ đã suy nghĩ được xa đến như vậy. Hiện tại, người suy nghĩ đến được như vậy không nhiều. Người xưa của chúng ta có suy nghĩ đến như vậy không? Rất nhiều. Cho nên gia huấn của chúng ta phải nhiều hơn trên toàn thế giới. Chúng ta đã nghe qua “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn”, “Nhan Thị Gia Huấn”, còn có Gia Cát Lượng, có rất nhiều Thánh Triết nhân đều có thái độ như vậy, đem trí tuệ của nhân sinh truyền thừa lại. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ rằng chọn lựa của mình rất quan trọng.

Ông nội của tôi không đi học, một chữ cũng không biết. Ông là người bắt cá, anh em của ông đều làm nghề này. Không chỉ anh em của ông bắt cá, con cái của anh em ông học được sơ trung, vẫn chưa tốt nghiệp thì cùng nhau đi bắt cá. Họ cảm thấy rất thoải mái vì con của họ đã giúp họ bắt cá rồi và họ không cần phải mệt như trước đây nữa. Như vậy có tốt không? Ngay lúc đó thì rất tốt đúng không?

Thế nhưng ông nội tôi cảm thấy đời sống không được đi học thì không có trí tuệ, rất đáng thương. Cho nên ông kiên trì, có khổ đến thế nào cũng phải để cho con đi học. Do bởi chọn lựa này, phán đoán này, nên đến đời cha tôi có năm anh em thì có một tiến sĩ, ba người tốt nghiệp đại học, một người tốt nghiệp cao trung. Đến đời này của chúng tôi toàn bộ đều là trên đại học, đã có được hai tiến sĩ, đều là nhờ chọn lựa của ông nội. Ngay thời đại này học lực của tôi là thấp nhất, dáng người của tôi cũng thấp nhất. Cho nên làm bậc trưởng bối của người phải cẩn trọng với chọn lựa và sức phán đoán của mình.

[1]Chúng ta phải chuẩn bị sức phán đoán chính xác thì mới có thể đưa ra chọn lựa. Có phải một người khi sanh ra liền có thể biết phán đoán? Cần phải thông qua học tập thì họ mới có thể hình thành được sức phán đoán, mới có thể đưa ra chọn lựa. Mà sức phán đoán này phải được quyết định bởi lý trí, trí tuệ của họ, họ mới có thể đưa ra phán đoán. Nếu như không có trí tuệ, không có lý trí, liền có khả năng sẽ dùng ý thức để làm việc. Cho nên tục ngữ nói: “Hối hận không kịp”. Hối hận đều là sau khi đưa ra chọn lựa sai, đưa ra phán đoán sai thì mới hối. Vì vậy, một người lúc nào thì cần phải trù bị lý trí? Lý trí phải học bao lâu? “Sống đến già, học đến già”. Thế nhưng lý trí phải xây dựng càng sớm càng tốt, thì đời sống mới có thể đưa ra chọn lựa quan trọng.

[1] Bắt đầu Tập 2

Tin Liên Quan