Thái độ và Phương pháp học tập Đệ Tử Quy

Trong quan hệ ngũ luân, quan hệ vợ chồng là quan trọng nhất. Vợ chồng chánh thì ngũ luân chánh. Cho nên “một môn thâm nhập”, một môn cương lĩnh đạo đức đã nắm được rồi, mà nắm được “Đệ Tử Quy” thì nắm được cương lĩnh của đạo đức. Cho nên chúng ta học tập trước tiên từ một môn “Đệ Tử Quy” này mà thâm nhập. Làm thế nào thâm nhập? Thâm nhập phải làm đến “giải – hành tương ưng”, sau khi lý giải rồi, nhất định phải đi thực tiễn. Bạn thực tiễn thì sẽ giúp đỡ bạn hiểu được đạo lý Thánh Hiền. Hiểu được càng sâu thì lý giải sẽ được càng sâu. Lý giải được càng sâu thì bạn thực hành được càng thiết thực. Cho nên lý giải giúp cho thực hành, thực hành lại giúp cho lý giải. Vì vậy, chúng ta học một câu, nhất định phải hiểu được phải mau đi thực hành, phải “trường kỳ huân tu” thời gian dài là chỉ mỗi giờ, mỗi phút. Tôi thường hay nói với rất nhiều bạn bè: “Chỉ cần bạn liên tục không ngừng nghỉ, mỗi ngày sớm tối đem “Đệ Tử Quy” đọc qua một lần, bảo đảm sau ba tháng, bạn sẽ cảm thấy đạo đức, học vấn có tiến bộ rất lớn”. Cái thang thuốc này trước mắt người uống vào, hiệu quả đều rất tốt. Các vị có muốn uống thử không?

em be ngoi hoc

Khi tôi ở Hải Khẩu, có một vị thầy giáo chân thật làm đến được. Vị thầy giáo này khi lần đầu tiên lên lớp, tôi có ấn tượng rất sâu. Vào tiết Nguyên Tiêu năm vừa rồi, khi ông nghe giảng, mắt không hề dao động. Tôi giảng rất nhiều câu chuyện của Thánh triết, ông đều cố gắng ghi chép lại. Ông học được hơn ba tháng thì đi đến trước mặt tôi nói: “Thầy Thái ơi! Giáo dục Thánh Hiền tốt đến như vậy, không thể chỉ có gia đình tôi được lợi ích, tôi mong muốn quay về quê hương của tôi để dạy Đệ Tử Quy”. Bởi vì ông có lập chí, bởi vì ông có thời gian dài không gián đoạn, sáng sớm ta đọc qua một lần, cho nên nâng cao được đặc biệt nhanh. Khi vào buổi sáng đọc, nhắc nhở chính mình rằng hôm nay phải làm được những giáo huấn ngay trong “Đệ Tử Quy”. Vào buổi tối khi đọc, chúng ta phản tỉnh một lúc rằng ngày hôm nay đã làm được điều gì, khích lệ cho mình một chút. Những điều nào chưa làm được phải càng thêm cảnh giác, sau không làm nữa, sau không tái phạm. Như vậy liền có thể nhận được kết quả rất tốt, có thể “trường kỳ huân tu”. Mà chữ “tu” là tu sửa cách nghĩ, cách làm, cách nói, mỗi giờ nhắc nhở chính mình tu sửa. Tu sửa luôn luôn đều là lúc bạn đối diện với người, qua lại với bạn, tu sửa ngay lúc đó.

Có một người bạn, anh ấy chia sẻ với tôi, anh nói anh khó sửa nhất chính là “nhân hữu đoản, thiết mạc yết” (người có lỗi, chớ vạch trần), bởi vì mấy mươi năm nay nói dài, nói ngắn quen rồi. Anh cũng là rất dụng công, sớm tối đọc qua một lần. Kết quả mỗi lần ngay khi anh muốn nói dài, nói ngắn, đột nhiên câu Kinh văn trong “Đệ Tử Quy” liền xuất hiện ra. Câu “nhân hữu đoản, thiết mạc kiệt” (người có lỗi, chớ vạch trần) liền hiện lên trong đại não của anh, miệng của anh liền lập tức đóng bít lại. Đây gọi là trải sự luyện tâm, trải qua những sự việc này, không ngừng ở nơi đó tu sửa cách nghĩ, cách nhìn, tu sửa ngay trong cách nghĩ, cách nhìn.

Chúng ta tổng kết lại thái độ học tập:

  • Thứ nhất, phải Lập Chí;
  • Thứ hai, phải Thực Tiễn;
  • Thứ ba, phải học tập có Thứ Tự. Trước tiên nhất định phải xây dựng nền tảng đạo đức, sau đó đọc các Kinh điển khác;
  • Thứ tư, phương pháp học tập phải có thể “Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”.

Vậy nếu chúng ta có thái độ chuẩn xác rồi, tiếp theo chúng ta phải bước vào học tập “Đệ Tử Quy”.

Tin Liên Quan