Áo quí sạch, không quí đắt. Hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống, chớ kén chọn. Ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu. Uống say rồi, rất là xấu.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan