Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quí thời gian. Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong, rửa tay sạch.

Download (PDF, Unknown)

Tin Liên Quan