Giáo dục và Nhân sinh Hạnh phúc

Cha mẹ phải làm gương trong giáo dục con cái

Cha mẹ phải làm gương trong giáo dục con cái

Vợ chồng phải cùng hiểu và hợp nhau. Giáo dục đương nhiên chủ yếu phải “lấy mình làm gương”. Cho nên cổ đại nói: “Tam tòng tứ đức”, “phu nghĩa phụ thinh”, chính là người làm chồng phải có ân nghĩa, phải có tình nghĩa, phải có đạo nghĩa. Phải làm đến ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa thì liền có thể làm tấm gương tốt cho trẻ nhỏ. Khi cha mẹ của chính mình có ân nghĩa, thì trẻ nhỏ liền cũng hiểu được … Đọc Thêm

Chồng phải có tâm cảm ân vợ

Chồng phải có tâm cảm ân vợ

Đối với vợ phải có tình nghĩa, người vợ cùng với chúng ta gánh vác nặng nhọc, cùng lo liệu gia đình đều rất không dễ dàng, mỗi giờ, mỗi phút người chồng phải nhớ lấy cái ân tình này của vợ. Người vợ có một ân tình mà cả đời này chúng ta báo đáp cũng không hết, đó chính là giúp chúng ta nối dõi tông đường. Cái sứ mạng này rất nặng. Nếu không thì chúng ta chính mình không thể làm được. Không người … Đọc Thêm

Vợ phải “tứ đức”: Đức – Ngôn – Công – Dung

Vợ phải “tứ đức”: Đức – Ngôn – Công – Dung

Thứ nhất, vợ đức Người vợ phải có đức hạnh. Nếu như người vợ không có đức hạnh, khi gả đến nhà người thì sẽ làm cho người ta gà chó sẽ không yên. Vốn dĩ trong nhà họ không có việc gì, khi gả vào nhà thì rối tung cả lên. Cho nên “đức” rất quan trọng. Con cái hiếu không bằng con dâu hiếu, vì vậy thời xưa có nói đến: “Cưới được một người vợ tốt, gia tộc có thể hưng vượng ba đời”. Vậy nếu một người … Đọc Thêm

Chồng phải “tứ đức”: Đức – Ngôn – Công – Dung

Chồng phải “tứ đức”: Đức – Ngôn – Công – Dung

Chồng đức Khi vợ chồng đều có thể đoan chánh ngôn hạnh, phẩm hạnh của chính mình, thì nhất định sẽ giáo dục tốt trẻ nhỏ. Hiện tại muốn nói nam nữ bình đẳng, cho nên “bốn đức” này người nữ thì cần, người nam cũng cần. Chồng cũng phải có “đức”. Chồng ngôn Lời nói của chồng cũng phải nhẹ nhàng, uyển chuyển. Ngôn ngữ cũng phải thường hay miệng nở ra hoa sen, làm gương tốt cho con cái. Chồng … Đọc Thêm

Dạy trẻ nhỏ phải có cương, có nhu

Dạy trẻ nhỏ phải có cương, có nhu

Có cương, có nhu, nói dễ hiểu một chút chính là có người muốn diễn mặt trái, có người muốn diễn mặt phải. Có cương, có nhu, có cứng, có mềm, cho nên chúng ta nói trung dung là đạo, không thể thái quá, cũng không thể bất cập. Nếu như hôm nay chỉ có "ân", đối tốt với trẻ nhỏ không gì bằng, thì chúng sẽ không sợ cha mẹ, sẽ cưỡi lên đầu cha mẹ mà đi. Nếu như chỉ có "uy", đều là rất xung đối với trẻ … Đọc Thêm

Trang 3 trên 3123