MP3 & SLIDESHOW

Đệ Tử Quy chính là thước đo sự lương thiện chính xác nhất

Đệ Tử Quy chính là thước đo sự lương thiện chính xác nhất

Mời Quí vị tải về slideshow "Đệ Tử Quy chính là thước đo sự lương thiện chính xác nhất" tại đây.     … Đọc Thêm

Trẻ nhỏ cần được ươm mầm trí tuệ Thánh Hiền

Trẻ nhỏ cần được ươm mầm trí tuệ Thánh Hiền

Mời Quí vị tải về slideshow "Trẻ nhỏ cần được ươm mầm trí tuệ Thánh Hiền" tại đây.   … Đọc Thêm

“Lời nhường nhịn, tức giận mất”

“Lời nhường nhịn, tức giận mất”

Mời Quí vị tải về slideshow "Lời nhường nhịn, tức giận mất" tại đây.   … Đọc Thêm

Quí trọng thời gian

Quí trọng thời gian

Mời Quí vị tải về slideshow "Quí trọng thời gian" tại đây.     … Đọc Thêm

Bài học kiên trì

Bài học kiên trì

Mời Quí vị tải về slideshow "Bài học kiên trì" tại đây.     … Đọc Thêm

Nhạc và lời bài hát “Ơn nghĩa sinh thành”

Nhạc và lời bài hát “Ơn nghĩa sinh thành”

Mời Quí vị tải về slideshow "Nhạc và lời bài hát ƠN NGHĨA SINH THÀNH" tại đây.   … Đọc Thêm

Ý nghĩa chân thực của ngày sinh nhật

Ý nghĩa chân thực của ngày sinh nhật

Mời Quí vị tải về slideshow "Ý nghĩa chân thực của ngày sinh nhật" tại đây   … Đọc Thêm

Lời tâm sự của cha mẹ khi về già

Lời tâm sự của cha mẹ khi về già

Mời Quí vị tải về slideshow "Lời tâm sự của cha mẹ khi về già" tại đây.   … Đọc Thêm