Phim giáo dục

Phép Tắc Người Con – Tập 1 (Phim hoạt hình)

Phép Tắc Người Con – Tập 1 (Phim hoạt hình)

http://www.tinhkhongphapngu.net//uploads/video/vid/15_PhimHoatHinhPhatgiao/hoathinhPhepTacNguoiCon1.MP4 … Đọc Thêm

Lục Tích giấu quýt cho Mẹ (Phim hoạt hình)

Lục Tích giấu quýt cho Mẹ (Phim hoạt hình)

http://www.tinhkhongphapngu.net//uploads/video/vid/15_PhimHoatHinhPhatgiao/Luc%20Tich%20Giau%20Quyt%20Cho%20Me.mp4 … Đọc Thêm

Sĩ Tuyển nhường tài sản (Phim hoạt hình)

Sĩ Tuyển nhường tài sản (Phim hoạt hình)

http://www.tinhkhongphapngu.net//uploads/video/vid/15_PhimHoatHinhPhatgiao/Si%20Tuyen%20Nhuong%20Tai%20San.mp4 … Đọc Thêm

Mạnh Tông Khóc Măng (Phim hoạt hình)

Mạnh Tông Khóc Măng (Phim hoạt hình)

http://www.tinhkhongphapngu.net/uploads/video/vid/15_PhimHoatHinhPhatgiao/Manh%20Tong%20Khoc%20Mang.mp4 … Đọc Thêm

“Cha Mẹ thích, dốc lòng làm”

“Cha Mẹ thích, dốc lòng làm”

http://www.tinhkhongphapngu.net/uploads/video/vid/27_VideoKhac/Cha%20Me%20Thich%20Doc%20Long%20Lam.mp4 … Đọc Thêm

Thiên Hạ Phụ Tử tập 1 – Con Cái Trong Thiên Hạ Đều Có Thể Dạy Tốt

Thiên Hạ Phụ Tử tập 1 – Con Cái Trong Thiên Hạ Đều Có Thể Dạy Tốt

Đọc Thêm

Thiên Hạ Phụ Tử tập 2 – Nhặt Rau Về Ăn, Sống Cũng Rất Khỏe Mạnh

Thiên Hạ Phụ Tử tập 2 – Nhặt Rau Về Ăn, Sống Cũng Rất Khỏe Mạnh

Đọc Thêm

Thiên Hạ Phụ Tử tập 3 – Đút Cơm Cho Cha Mẹ Ăn

Thiên Hạ Phụ Tử tập 3 – Đút Cơm Cho Cha Mẹ Ăn

Đọc Thêm

Thiên Hạ Phụ Tử tập 4 – Công Việc Gì Cũng Phải Biết Làm

Thiên Hạ Phụ Tử tập 4 – Công Việc Gì Cũng Phải Biết Làm

Đọc Thêm

Thiên Hạ Phụ Tử tập 5 – Cả Đời Chỉ Học Một Vị Thầy

Thiên Hạ Phụ Tử tập 5 – Cả Đời Chỉ Học Một Vị Thầy

Đọc Thêm