Tác hại của tài ăn nói

 

GIÁO DỤC TƯ THỤC TRUYỀN THỐNG – HỌC VẤN DẠY CON TRẺ

Tác hại của tài ăn nói

 

Trân trọng kính mời Quý vị nghe giảng bẳng bản mp3 dưới đây: