Vì sao phải đọc thuộc Kinh điển

 

GIÁO DỤC TƯ THỤC TRUYỀN THỐNG – HỌC VẤN DẠY CON TRẺ

Vì sao phải đọc thuộc Kinh điển

Trân trọng kính mời Quý vị nghe giảng bẳng bản mp3 dưới đây: