Bá Dương Phụ luận về sự diệt vong của nhà Chu – Tập 26/36