GIẢNG GIẢI QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Toàn bộ phần giảng giải “Quần Thư Trị Yếu 360” là trích giảng 360 câu chọn lọc tinh tuý nhất trong bộ “Quần Thư Trị Yếu” – được xem là pháp bảo để trị quốc, để quản trị doanh nghiệp và để an định xã hội.

Phần giảng giải do Thầy giáo – Tiến sĩ Thái Lễ Húc giảng từ tháng 5 năm 2011 tại Trung tâm học tập văn hoá Trung Hoa ở Malaysia. Trọn bộ giảng có 146 tập.

Cẩn dịch: Thầy giáo – dịch giả Vọng Tây, Mộ Tịnh, Phước Tịnh  

Kính chúc Quý vị thu được nhiều lợi ích khi học tập “Quần Thư Trị Yếu 360”!