Hiểu ra muôn sự vô thường, Bình tâm mà sống mà thương mà thương dịu dàng