Hoàng Đình Kiên tận tuỵ chăm Mẹ già

Vào thời nhà Tống, có một học giả tên là Hoàng Đình Kiên, mặc dù ông làm chức quan rất to. Nhưng hàng ngày, khi về nhà đều nhất định phải tự tay rửa bô cho mẹ. Cho dù người ở có nhiều đi nữa, thì việc này ông cũng không muốn để họ làm. Từ đây, chúng ta có thể cảm nhận được, Hoàng Đình Kiên luôn nhớ đến ơn đức sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ. Giả sử mỗi ngày mà không giúp mẹ làm những việc này, trong lòng lại không thoải mái. Cho nên, có cha mẹ để phụng dưỡng, trong lòng rất yên tâm; có cha mẹ để phụng dưỡng, đó chính là phúc đức lớn nhất.

CÂU CHUYỆN NHỎ – TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)