Lòng hiếu làm cảm động đất trời

Vua Thuấn thời xưa là một người con hiếu thảo nổi tiếng với tính cách vô cùng điềm đạm. Mặc dù cậu luôn bị cha mẹ và em cùng cha khác mẹ ngược đãi, nhưng một mực không than trách số phận, vẫn một lòng hiếu thảo cha mẹ, yêu thương em. Tấm lòng độ lượng cùng với hành động chí hiếu của cậu đã làm cảm động đất trời. Khi cậu trồng cây ở núi Lệ Sơn, voi liền đến làm giúp, các chú chim non thì lũ lượt bay đến nhổ cỏ giúp cậu, nhờ vào sự hỗ trợ cật lực của các loài vật, cậu đã khai hoàng ngọn núi Lệ Sơn rất tốt. Bà con hàng xóm đều ngợi khen việc làm hiếu thảo của Thuấn, “tiếng lành đồn xa”, dân làng sống cách đó rất xa cũng có lòng ngưỡng mộ đức hạnh của cậu. Do vậy, việc làm hiếu thảo và danh tiếng của Thuấn, không ai là không biết, không ai là không hiểu. Thuấn đã lấy đạo đức của mình mà cảm hóa dân làng một cách tự nhiên, cuối cùng đến vua Nghiêu cũng phải khâm phục. Vua Nghiêu không chỉ gả hai người con gái, mà còn trao cả thiên hạ cho cậu. Người đời sau gọi vua Thuấn là “Ngu Thuấn”, và cậu chuyện của ông cũng được lan tỏa từ thời cổ xưa cho đến ngày nay.

CÂU CHUYỆN NHỎ – TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)