Học Tập “Đệ Tử Quy” Thực Hành Trong Việc Cảm Ơn Và Sửa Lỗi – Tập 2A – Thầy Hồ Tiểu Lâm

HỌC TẬP “ĐỆ TỬ QUY” THỰC HÀNH TRONG VIỆC CẢM ƠN VÀ SỬA LỖI

TẬP 2A

Các vị lãnh đạo, các bạn thân mến, các thầy cô giáo và các bạn có mặt trong các hội trường phụ, các bạn khán giả ngồi trước truyền hình và các bạn bè ngồi trước mạng internet, xin chào mọi người!

Đây là lần thứ ba tôi đến Thanh Đảo tham gia luận đàn này, từ năm 08 năm 09 cho đến năm 2010, là một nhà doanh nghiệp đến tham gia luận đàn doanh nghiệp gia. Trước hết tôi vô cùng cảm ơn mọi người có thể tranh thủ thời gian ngày lễ 1/5 bỏ việc nghỉ ngơi đến đây nghe tôi báo cáo với mọi người, không có sự thành tựu của các vị lãnh đạo, các bạn bè, các thầy cô giáo ngồi đây, chúng tôi ngày nay thực hành “Đệ Tử Quy”, hoằng dương văn hóa truyền thống chắc chắn không thể thành tựu.

Là một nhà doanh nghiệp, chúng tôi không phải học ngành văn học cổ điển, cũng không phải học ngành lý luận, chúng tôi chỉ kiếm tiền, cho nên một vấn đề vô cùng nghiêm túc chính là học tập văn hóa truyền thống có thể giải quyết vấn đề kiếm tiền không? Nếu như vấn đề này không có được một đáp án nghiêm túc và toàn diện, thì luận đàn doanh nghiệp gia học tập “Đệ tử quy”, hoằng dương văn hóa truyền thống, xây dựng xã hội hòa hợp sẽ không đứng vững.

[…]

Diễn giảng: Doanh nhân – Tiên sinh Hồ Tiểu Lâm
Thời gian: 03/05/2008
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!

 

Trân trọng kính mời Quý vị nghe giảng bằng bản mp3: