Phương Pháp Học Tập Và Thực Hành “ĐỆ TỬ QUY” Để Đi Đến Hạnh Phúc Mỹ Mãn (Tập 2B)

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH “ĐỆ TỬ QUY”

ĐỂ ĐI ĐẾN HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Gợi Ý Về Văn Hóa Truyền Thống Dẫn Dắt Doanh Nghiệp Đi Về Hướng Thành Công

TẬP 2B

Diễn giảng: Doanh nhân – Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm
Thời gian: 24/07/2010
Địa điểm: Hồng Kong
Chuyển ngữ: Minh Hải

 

Trân trọng kính mời Quý vị nghe giảng bằng bản mp3