Quần Thư Trị Yếu 360 – Tập 1/146 – Thầy Thái Lễ Húc

 

TU THÂN – TỀ GIA – TRỊ QUỐC – BÌNH THIÊN HẠ

Quần Thư Trị Yếu 360 – Tập 1/146

Chủ giảng: Thầy giáo – Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Giảng từ ngày 28 – 05 – 2011
Cẩn dịch: Thầy giáo – dịch giả Vọng Tây, Mộ Tịnh, Phước Tịnh 
Thuyết minh: Hạnh Quang

 

Trân trọng kính mời Quý vị nghe giảng bằng bản mp3 dưới đây: