Tấm lòng chân thật Cha dạy khi xưa

Tư Mã Quang là một vị thần nổi tiếng của triều đại Tống. Có một lần, ông cùng người chị tách hạt hồ đào, người chị đúng lúc có việc phải đi một lúc, người hầu của nhà ông liền nói với ông, chỉ cần cậu dùng nước nóng dội lên là sẽ rất dễ bóc. Sau đó chị ông vừa trở về thấy ông tách rất nhanh, tách được rất nhiều, liền hỏi ông: “Sao em lại tách được nhanh như thế chứ? Sao em biết dùng nước nóng dội lên vậy?”. Tư Mã Quang lập tức trả lời, em vốn dĩ đã biết. Cha ông nghe được rất cảnh giác, lập tức nói với Tư Mã Quang: “Mình có thế nào thì nói thế đó, đừng thừa cơ mà lừa gạt người khác”. Người cha lúc bắt đầu đã cẩn trọng, lần đầu thừa cơ nói dối đã chỉnh sửa cho ông ngay, thì mới thành tựu được đức hạnh của Tư Mã Quang. Tư Mã Quang đã từng nói: “Phàm những việc ở đời, chớ có đi nói người”. Đây là công lao của ai vậy? Đó là công lao của người cha gia giáo. Cho nên, khi ta nói trước trẻ nhỏ thì phải khiêm tốn, không được khoa trương, nếu không trẻ sẽ học theo thói xấu.

 

 

CÂU CHUYỆN NHỎ – TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)