Bài thơ “BÀI HỌC YÊU THƯƠNG”

BÀI HỌC YÊU THƯƠNG

 

Thứ Hai hàng tuần                                                                               

Là “Ngày Yêu Thương”

Thầy trò toàn trường

Phóng sinh cứu vật

 

Những chú chim ri

Bé tí tị ti

Bị nhốt trong lồng

Kêu lên ríu rít:

“Nhớ quá! Nhớ quá!

Tôi rất nhớ nhà,

Nhớ Mẹ, nhớ Cha

Mau thả tôi ra

Bầu trời bao la!”

 

Các bé lại gần:

“Chim đừng lo lắng!

Tôi cứu bạn đây

Hãy sải cánh bay

Về nhà chim nhé!”

 

Cửa lồng vừa hé

Chim vụt bay lên

Ríu rít không quên:

“Cảm ơn các bạn

Cứu mạng chúng tôi!”

 

Chim bay đi rồi

Các bé vui sướng

Trong lòng vấn vương

Bài học yêu thương…