Bài thơ “VĂN HÓA BUFFET”

VĂN HÓA BUFFET

 

Tiệc buffet trông thật là ngon!                                               

Muốn ăn cho đã, bụng căng tròn

Vội vội vàng vàng vơ mấy món

Đâu còn phép tắc của người con!

 

 

Khi ăn buffet nên xếp hàng

Đứng chờ đến lượt, không chen ngang

Nhường nhịn trước sau cho phải phép     

Đi đứng, cười nói chớ sỗ sàng.                                       

 

 

“Nhai kỹ no lâu”, chớ nhồm nhoàm

Đôi môi mím lại, nhai nhẹ nhàng

Gắp món vừa đủ, ăn cho hết

Đừng làm rơi vãi, bày ngổn ngang

                                                                             

 

Trước khi ăn, ta lễ phép mời               

Văn minh lịch sự, đẹp mọi nơi                                   

Văn hóa truyền thống nên gìn giữ

Duy trì, phát triển mãi muôn đời.