Bài thơ “BÉ HỌC CÚI CHÀO”

BÉ HỌC CÚI CHÀO

 

Cây lúa càng trĩu bông             

Cúi đầu càng khiêm tốn
Bé học tập cây lúa
Khiêm tốn để vươn cao
Gặp ai cũng cúi chào
Mọi người đều vui vẻ

 

Khi bé đến nhà trẻ                     
Trước: Cúi chào Thầy, Cô
Sau: Cúi chào các bạn

Khi bé về đến nhà
Trước: Cúi chào Ông, Bà
Sau: Cúi chào Mẹ, Cha
Cả nhà hân hoan quá!

 

Cúi chào là cung kính
Gặp người lớn hơn mình
Càng phải nên cung kính
Bé có tâm cung kính
Được mọi người yêu thương!