Lời Vàng Ý Ngọc – Tập 1

 

LỜI VÀNG Ý NGỌC

Trích dẫn từ tập 1 bộ sách “Con đường đạt đến Nhân Sinh Hạnh Phúc” .

 

Người giảng: Thầy giáo – Tiến sĩ Thái Lễ Húc

 

  1. Hạnh phúc là điều mỗi người đều đang mong cầu. Mỗi một người đều hy vọng có được hạnh phúc.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

2. Ngay khi chúng ta đem món đồ tốt để bạn tốt cùng chia sẻ, chúng ta liền có cảm giác hạnh phúc Người cho hạnh phúc hơn người nhận.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

3. Trong đời chúng ta, tất cả những gì làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật đều là do chọn lựa đúng. Cho nên khó nhất của đời người không phải là phấn đấu mà là chọn lựa đúng.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

4. “Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả lầm chồng”.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

5. Không ăn sáng chúng ta đã bước thêm một bước đến sức khỏe không tốt. Đó là chọn lựa. Cho nên bạn chọn lựa đúng thì thân thể liền khỏe, chọn lựa sai thì sức khỏe sẽ không tốt. Nếu sức khỏe không tốt thì đời sống không thể nào hạnh phúc. Cho nên chọn thức ăn cũng rất quan trọng. Chúng ta đưa ra chọn lựa từng li, từng tí cho cuộc sống, vậy mới có thể đưa chúng ta đi trên con đường đại đạo hạnh phúc.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

6. Chọn bạn vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta kết giao lầm bạn thì vợ/ chồng ở nhà cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ được tốt, cha mẹ của chúng ta cũng sẽ có rất nhiều lo lắng. Cho nên chúng ta phải để trẻ nhỏ, để chính mình hiểu được việc chọn lấy bằng hữu chuẩn mực thì đời sống của chúng ta mới có được hạnh phúc. Chúng ta chọn đúng bạn rồi thì gia đình của chúng ta mới có được hạnh phúc.
132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

7. Trong gia đình, việc giáo dục con cái phải được đặt lên hàng đầu.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

8. Đời người cũng phải chọn lấy khinh trọng, nhanh chậm, việc gì thì phải nên làm trước, việc gì thì phải nên làm sau, thứ tự trước sau cũng phải đưa ra chọn lựa.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

9. Đời người việc lớn thứ nhất là phải dạy tốt con cái. Nếu như con cái của chúng ta không được dạy tốt thì đời nay chúng ta không có được hạnh phúc, không có phước báo, đời sống của chúng ta không thể trải qua được yên vui. Những năm cuối đời của chúng ta quyết định ở chỗ con cái có hiểu việc hay không, có hiếu thuận hay không. Nếu như giáo dục ra con cái không hiểu chuyện, nửa đời sau của chúng ta sẽ rất khó sống vì chúng ta không biết được hôm nay con cái lại sẽ cho ta diễn đoạn kịch nào, để cho ta thâu thập tàn cuộc. Cho nên giáo dục con cái phải được đặt lên hàng đầu, đặt ở vị trí quan trọng. Vậy thì nặng nhẹ, nhanh chậm, chúng ta phải chọn lựa.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

10. Muốn dạy tốt con cái thì chúng ta phải dùng thân giáo, chính mình phải làm gương cho các con.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

12. Chúng ta đều hiểu rằng trong giáo dục con cái thì thái độ làm người, làm việc là điều quan trọng nhưng cuối cùng trọng tâm của chúng ta lại tập trung ở trên điểm số bởi vì chúng ta chưa thể nhận ra được là cách làm người, làm việc đối với cả đời của đứa bé có sự ảnh hưởng dài lâu, to lớn cỡ nào.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

13. Làm người thì lời nói phải đi đôi với việc làm.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

14. Nếu chúng ta hướng cho trẻ nhỏ đi trên con đường của điểm số thì chúng ta đang đẩy trẻ nhỏ đi về hướng danh lợi.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

15. Chủ nghĩa học vị chính là chỉ nghĩ đến điểm số của chính mình, muốn đạp lên người khác.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

16. Chúng ta đẩy trẻ nhỏ đi con đường chủ nghĩa học vị. Khi chúng ra trường, chúng có thể lấy được bằng tiến sĩ, thạc sĩ rất nhiều. Đại học, thạc sĩ đã cho đứa nhỏ thái độ không thể cúi xuống. Nhân sinh phải có thể cúi thì mới có thể vươn lên.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

17. “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

18. Hôm nay con cái tốt nghiệp đại học rồi, nếu như chúng không biết cách làm người, không biết sống hòa thuận với người, cơ hội có tốt hơn cũng sẽ vuột mất ngay trước mặt chúng. Nếu chúng ta nói với con rằng: “Chỉ cần con học thẳng lên trên, việc nhà và các việc khác con không cần phải làm” thì trẻ nhỏ sẽ có một thái độ khiếm khuyết, chính là lòng trách nhiệm.Một đứa nhỏ có lòng trách nhiệm, chúng mới chịu gánh vác.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

19. Tố chất của một người thành công gồm: Thành thật, lòng trách nhiệm, khiêm tốn, tín, lòng nhẫn nại.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

20. Bạn có lòng tin đối với trí tuệ của lão Tổ tông, tuyệt đối có thể thâm nhập được Kinh điển. Bạn chân thật tiếp nhận được giáo huấn, bạn càng đọc sẽ càng bội phục.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

21. Trong giáo dục, điều quan trọng thứ nhất là phải dạy đúng sự việc. Cho nên “dạy làm việc thiện”, ngay khi đứa bé có lòng lương thiện thì chúng liền có việc làm lương thiện. Trong vô hình chung, chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt, đời sống của chúng sẽ hạnh phúc.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

22. Chúng ta làm thế nào dạy trẻ những hành vi thiện? Không phải yêu cầu chúng đọc rất nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được. Ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của chúng ta ngay trong vô hình chung sẽ bị cảm động rất sâu.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

23. “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

24. “Tu hành” là phải tu sửa hành vi, phát hiện lỗi lầm của chính mình, chúng ta mới có thể càng ngày càng tường tận. Chúng ta phải nên làm một người tường tận mới tốt, cải đổi lỗi lầm của chính mình. Đây gọi là chân tu hành.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

25. Chúng ta phải nên giúp trẻ nhỏ có ý niệm đầu tiên khi nghĩ đến sinh nhật chính là nghĩ đến ngày bị nạn của mẹ, phải nhớ rằng mẹ mang thai lao nhọc, sanh đẻ khổ cực. Chúng ta phải làm cho trẻ nhỏ khởi lên lòng tri ân, báo ân. Ngày sinh nhật của con là ngày con cảm tạ ân dưỡng dục của cha mẹ. Đó gọi là giáo dục.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

26. Người làm mẹ không hề nghĩ đến con cái phải đền đáp thứ gì. Thế nhưng con cái có chút tâm hiếu thuận thì liền sẽ làm cho họ rất an ủi. Dưới vòm trời ai là người khờ nhất? Mẹ là người dễ gạt nhất, không cần đền đáp. Chúng ta nói cho mẹ nghe lời ngon, lời ngọt, đối với mẹ có chút tâm hiếu thuận thì mẹ liền mãn nguyện lắm rồi.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

27. Giáo dục là trên làm dưới bắt chước. Có cần phải tốn tiền không? Việc chân thật quan trọng của đời người, tiền không có tác dụng gì lớn.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

28. Chúng ta phải nên cắm gốc đức hạnh vào từ lúc nào? Phải từ nhỏ mới có thể cắm được gốc.“Cẩu bất giáo, tính nãi thiên”, trẻ không được dạy dỗ từ nhỏ, khi đã lớn khôn rồi chúng ta mới muốn kéo chúng trở lại thì sẽ rất khó khăn. Cho nên trẻ nhất định phải được dạy từ nhỏ.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

29. Khi đứa bé còn nhỏ, chúng ta phải nuôi dưỡng chánh khí hồn nhiên của chúng, thái độ đối nhân, xử thế chuẩn xác. Chúng ta nuôi dưỡng tốt chúng, công đức này rất thần Thánh.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

30. Nếu hiện tại chúng ta nuôi dưỡng đứa bé rất hiếu thuận, chúng lập tức là một điểm hồng trong đám rừng xanh.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

31. Bài cầu nguyện trước khi ăn cơm: “Con xin cảm tạ ân cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục con khôn lớn! Con xin cảm tạ ân thầy giáo đã vất vả dạy dỗ con nên người! Con xin cảm tạ ân các bác nông dân đã vất vả cấy cày! Con xin cảm tạ ân những người đã lao động khó nhọc để cho con có bữa cơm ngày hôm nay!”.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

32. Đứa bé ngay từ nhỏ đã được cắm gốc những trí tuệ của Thánh Hiền nhân. Vậy thì chúng ta không cần lo lắng khi lớn lên chúng không có công việc không? Nếu chúng ta còn lo lắng thì gọi là “lo cái việc không đâu”. Cho nên chúng ta phải mở rộng cái nhìn thì đời sống mới có thể được rộng mở. Tâm lượng nhỏ thì cả đời chúng ta sẽ sống trong sợ được, sợ mất.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

33. Chọn lựa hiện tại của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta, mà còn có thể ảnh hưởng người cả nhà của chúng ta. Không chỉ người nhà của chúng ta mà con cháu nhiều đời đều sẽ bị ảnh hưởng.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

34. Chọn lựa của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp. Cho nên làm bậc trưởng bối của người phải cẩn trọng với chọn lựa và sức phán đoán của mình.

132 Best Corners images | Flower art, Clip art, Vintage flowers

35. Nhân sinh giống như đánh một ván cờ. Nếu như suy nghĩ của chúng ta mỗi bước đi đều đắn đo, vậy thì mỗi bước đi của chúng ta sẽ không thể định. Nếu như chúng ta đánh cờ, có thể xem thấy một trăm bước nên đi thế nào, hai trăm bước hoạch định như thế nào thì đời sống của con cái chúng ta sẽ qua được thung dung, đời sống của con cái chúng ta cũng sẽ đi được cao hơn, xa hơn.